Rutin
Aktif
Performans
Paylaş
Kullanıcı Girişi
AT İSTANBULVeteriner Kliniği
AT İSTANBUL

Ağız ve Diş Sağlığı

Dişler sindirim sisteminin önemli bir parçasıdır. Yetişkin bir atta cinsiyete bağlı olarak; kısraklarda 36, aygırlarda ise 40 adet diş bulunmaktadır. Sağlıklı dişler ile etkin bir şekilde çiğnenen yemler mide ve bağırsaklarda daha kolay sindirilir. Atların dişlerinin insanlardan önemli bir farkı vardır; atların dişleri sürekli uzar. Doğada yaşayan bir at günde yaklaşık 20 saat boyunca otlayabilir. Sürekli çiğneme sonucu sürtünen dişler doğal olarak aşınır, bu istenen bir durumdur. Günümüzde ise ahır ortamında bakılan ve performans beklenen atlara günde 2-3 defa yem ve ot verilmektedir. Doğal ortamla karşılaştırdığımızda, atların bir günlük toplam çiğneme süreleri kısaldığı için dişlerinde istenmeyen uzamalar, sivrilmeler ve aşınma problemleri görülmektedir.

Bu haldeki dişler yemleri iyi bir şekilde öğütemez. Böylece mide ve bağırsaklara düşen yük artar. Ağızda iyi öğütülemeyen yemler midede de yeteri kadar sindirilmeden bağırsaklara geçer. Zaten çok uzun olan ve keskin kıvrımları bulunan bağırsaklarda tıkanmalar meydana gelebilir. At yemden yeteri kadar yararlanamaz ve bu durum kilo kaybına, performans düşüklüğüne yol açar. Ayrıca sivrilen dişler yanaklarda yara ve acıya sebep olabilir. Bunun sonucu olarak da atta stres, yem yemede ve hatta çalışmalarda isteksizlik görülebilir.

Bazen ata binerken atın ağzı ve binicinin eli arasında sertlikler hissedilmektedir. Hissedilen bu sertliğin ve atın direnç göstermesinin farklı sebepleri olabilir. Kimi problemler tamamen biniş tekniği ile ilgili olup, binicinin biniş kabiliyetini artırması ve özellikle de ellerini daha duyarlı bir şekilde kullanmayı öğrenmesi ile ortadan kalkar. Ancak var olan sorun dişlerin aşınma bozukluğundan kaynaklanıyorsa ve binişe yansıyan problemler gerçekten de ağrı reaksiyonları sonucu oluşuyorsa, ağız boşluğunun ve dişlerin muayenesi bu konudaki şüpheleri ortadan kaldıracaktır.

Bir problem olmasa bile atların dişleri insanlarda olduğu gibi 6 ayda bir düzenli olarak kontrol edilmelidir. Dişlerin uzama süresi atın beslenme alışkanlığına ve tükettiği yemin çeşidine göre değişir. Muayene sırasında atın ağzı padan yardımıyla açık tutulur. Bu sayede en arkadaki öğütücü dişlere bile güvenli bir şekilde ulaşılabilir ve muayenesi gerçekleştirilebilir.

Ağız ve Diş Sağlığı

Muayene sırasında atın ağzını açık tutmaya yarayan padan yardımı ile ağız boşluğu ve dişlerin kontrolü kolaylıkla yapılabilmektedir.

Aşınma problemi olan dişler tespit edildikten sonra törpülenir. Dişlerin keskin ve sivrileşmiş kenarlarının atın doğal çiğneme hareketini kolaylaştırabilecek şekilde törpülenmesi çok önemlidir. Düzenli aralıklarla yapılan kontroller erken müdahale şansını artırarak oluşan diş taşları ve diğer ağız-diş problemlerinin fazla ilerlemeden ve büyük hasarlar oluşturmadan ortaya çıkarılmasını sağlar.

Official Member of Equine Vet International®
+90 533 681 46 62 / info@atistanbul.com